Dilectro logo

Warunki Przyznawania Dodatkowej Rocznej Gwarancji DJI

DZIAŁ 1 – Ogólne

  1. Otrzymanie dodatkowej rocznej gwarancji (zwanej dalej “Dodatkowa Gwarancja”) możliwe jest jedynie w przypadku zaakceptowania i spełnienia niniejszych warunków.
  2. „Dodatkowa Gwarancja” przysługuje klientowi, który zakupił i aktywował DJI Care Refresh na Mavica Air.
  3. “Dodatkowa Gwarancja” oznacza, iż okres gwarancyjny zostanie wydłużony o 12 miesięcy.
  4. Dodatkowej Gwarancji udziela Dilectro Sp.z o.o. Sp.k dla klientów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  5. Dodatkowa Gwarancja dotyczy produktów pochodzących z dystrybucji Dilectro sp. z o.o. sp. k i zakupionych w sklepach uczestniczących w promocji w terminie od 1 września 2018 roku do 31 października 2018 roku.
  6. W okresie obowiązywania Dodatkowej Gwarancji obowiązują takie same warunki, jak w okresie obowiązywania podstawowej gwarancji. Warunki te znajdują się w karcie gwarancyjnej. Dostępne są również na stronie internetowej dystrybutora www.dilectro.pl

DZIAŁ 2 – Warunki niezbędne do otrzymania Dodatkowej Gwarancji

  1. Rejestracja dokonywana jest przez samego Kupującego.
  2. Rejestracja odbywa się wyłącznie w trybie on-line.
  3. Aby uzyskać dodatkowy rok gwarancji, należy zarejestrować zakupiony produkt poprzez poprawne wypełnienie formularza: Formularz rejestracyjny
  4. Rejestracja w celu uzyskania Dodatkowej Gwarancji musi zostać dokonana w terminie 28 dni od daty zakupu produktu, natomiast sam kod DJI Care Refresh musi zostać aktywowany w terminie do 48h od pierwszego uruchomienia drona.
  5. Produkt DJI objęty Dodatkową Gwarancją (z wyłączeniem baterii) to Mavic Air.
  6. Dodatkowa Gwarancja jest udzielana wyłącznie na rzecz Konsumenta, który nabył towar od Sprzedawcy. Uprawnienia z przedłużonej gwarancji nie mogą być przenoszone w jakikolwiek sposób na rzecz innego Konsumenta lub jakiegokolwiek innego podmiotu.
  7. Każdy produkt można zarejestrować tylko jeden raz.
  8. Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyznania Dodatkowej Gwarancji w przypadku naruszenia niniejszych warunków, podania nieprawdziwych danych lub próby dokonania technicznych nadużyć przy procesie rejestracji, tzn. każdy SN drona jest przypisany tylko do jednego maila podanego podczas rejestracji.

DZIAŁ 3 – Dodatkowa Gwarancja

  1. Jeżeli produkt zarejestrowano zgodnie z postanowieniami działu 2, użytkownik otrzyma potwierdzenie rejestracji w formie wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji.
    Należy zachować wydruk potwierdzenia w e-mailu.
  2. Dodatkowa Gwarancja zostanie przyznana jedynie w przypadku okazania wydruku potwierdzenia rejestracji wraz z dowodem zakupu produktu oraz podbitą przez sprzedawcę kartą gwarancyjną.
  3. Nabywca w przypadku konieczności przesłania urządzenia do naprawy wysyła je na swój koszt do sprzedawcy lub bezpośrednio na adres dystrybutora.
Masz pytania?

Kontakt
DJI Enterprise
Bezpieczeństwo Publiczne

Łukasz Grzelak
Tel:  881 726 664
lukasz.grzelak@dilectro.pl
DJI Enterprise
Kamil Plewka
Tel:  881 726 601
kamil.plewka@dilectro.pl
DJI Enterprise
Wdrożenia

Konrad Czarnecki
Tel:  733 430 090
konrad.czarnecki@dilectro.pl
Szkolenia DJI Academy
Tel:  881 726 700
szkolenia@flyandfilm.pl
Serwis
Radosław Bronakowski
Tel:  881 726 642
serwis@dilectro.pl