Szkolenie A2 Basic

Jednodniowe szkolenie w kategorii otwartej A2 składa się ze szkolenia teoretycznego zakończonego egzaminem mającym na celu ocenę wiedzy pilota bezzałogowego systemu powietrznego do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Pilota dla podkategorii A2.

 

Cena 325zł netto

Opis

Szkolenia teoretyczne w formie seminarium online z kwalifikowanym instruktorem z zakresu technicznych i operacyjnych środków ograniczających ryzyko na ziemi zakończone egzaminem w kategorii otwartej A2.

Po wykupieniu szkolenia otrzymujesz dostęp do platformy online oraz materiały szkoleniowe. Dodatkowo otrzymasz instrukcję praktyki w formie samokształcenia A3, którą możesz wykorzystać podczas ćwiczeń z dronem. Pamiętaj, wymogiem podejścia do egzaminu A2 jest złożenie oryginału oświadczenia o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia w zakresie warunków operacyjnych dla podkategorii A3.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Szkolenie teoria z zakresu A2 z następujących dziedzin:
  • Kategoria ‘Otwarta’
  • Meteorologia;
  • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie;
  • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.
  • Quiz i analiza przypadków
 2. Egzamin do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Pilota dla podkategorii A2.

Egzamin składa się z 30 pytań wielokrotnego wyboru z w/w zakresu. Uzyskanie co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi zalicza egzamin. Czas na odpowiedzi to 30 minut. Po egzaminie zostaną omówione wyniki z instruktorem.

Przebieg szkolenia

 • Po zakupie szkolenia, zostanie wysłany do ciebie email organizacyjny z materiałami;
 • Szkolenie teoretyczne odbywa się w formie online pod nadzorem kwalifikowanego instruktora;
 • Po dostarczeniu oryginałów dokumentów tj. oświadczenia o odbytym szkoleniu praktycznym w formie samokształcenia A3 i jeżeli wymagane zgody opiekuna prawnego, zostanie wysłany unikatowy link do logowania na naszej platformie;
 • Do przeprowadzenia egzaminu online wymaga się udostępnienie kamery i mikrofonu w celu weryfikacji twojej tożsamości;
 • Po egzaminie zostanie udostępniony wynik testu.

Po szkoleniu kandydat ma pilota UAS powinien wykazać, że:

 • rozumie ryzyko dla bezpieczeństwa związane z operacjami bezzałogowymi statkami powietrznymi w bliskim sąsiedztwie niezaangażowanych osób lub z operacjami z użyciem cięższych statków powietrznych;
 • potrafi ocenić ryzyko naziemne związane ze środowiskiem, w którym odbywa się operacja, a także z lataniem w bliskim sąsiedztwie niezaangażowanych osób;
 • posiada podstawową wiedzę na temat planowania lotu i definiowania procedur awaryjnych; i
 • zrozumie, jak warunki pogodowe mogą wpływać na działanie UAS.

Wymagania

Kandydat na uzyskanie kompetencji pilota A2:

 • legitymuje się ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość lub;
 • posiada zgodę opiekuna prawnego (co najmniej 16 lat);
 • okazuje aktualne kompetencje A1/A3 uzyskane na stronie drony.ulc.gov.pl
 • składa oryginał oświadczenia o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia w zakresie warunków operacyjnych dla podkategorii A3 określonych w sekcji UAS.OPEN.040 pkt 1 i 2.

Co dalej?

Jeżeli zdasz pomyślnie egzamin, przesyłamy do Urzędu Lotnictwa Cywilnego twoje oświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia oraz potwierdzenie zakończenia egzaminu w zakresie uzyskania Certyfikatu Kompetencji Pilota A2. Po weryfikacji przez ULC, nowe kompetencje pojawią się na twoim profilu pilota www.drony.ulc.gov.pl

Jeżeli kandydat nie uzyska co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi ma możliwość ponownego wykupienia egzaminu ze zniżką dla absolwenta DJI Academy.

Pamiętaj, wybierając DJI Academy zajmiemy się wszystkimi formalnościami za ciebie!

 

  Formularz

  Zostaw wiadomość

  Informacje dodatkowe

  Szkolenie

  1 dzień

  Teoria

  Online z Intruktorem