Pokaz dronów dla OSP-RW

31 - 05 - 2021

Na zaproszenie Ochotniczej Staży Pożarnej – Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim wzięliśmy udział w pokazie, jako dostawca rozwiązań z zakresu bezzałogowych statków powietrznych i partner technologiczny. W pokazie wzięły udział lokalne władze, Straż Pożarna oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Plan wydarzenia przewidywał realizację 5 scenariuszy:

  • Działania poszukiwawczo-ratownicze
  • Pożar
  • Ratownictwo wodne
  • Komunikaty dla ludności
  • Działania gruzowiskowe

Do realizacji działań wykorzystaliśmy Matrice 300 RTK z kamerami Zenmuse H20 i H20T, Mavic 2 Enterprise, Sky-Hero Loki MK2, Aeroscope  oraz system zdalnej transmisji video z dronów ACO i system zrzutu do Matrice 300/210/200.
Wszystkie działania były koordynowane i obserwowane przez gości pokazu z centrum dowodzenia. Dzięki wykorzystaniu streamingu ACO Solutions mogliśmy wraz z gośćmi obserwować przebieg poszczególnych akcji. Poniżej przedstawiamy szczegóły realizowanych scenariuszy.

Działania poszukiwawczo-ratownicze

Służby ratunkowe poszukiwały osobę zaginioną w lesie przy pomocy drona Matrice 300 wyposażonego w kamerę Zenmuse H20 i H20T. Dron odnalazł człowieka, a dane o lokalizacji zostały przekazane ekipie poszukiwawczej z psem. Po dotarciu zaginionego okazało się, że wymaga natychmiastowej defibrylacji. Dron dostarczył defibrylator w czasie, wystarczającym na przeprowadzenie akcji ratunkowej. W tym celu został wysłany Matrice 300 z ładunkiem w postaci AED (Automatycznym Defibrylatorem Zewnętrznym).

Pożar

W warunkach kontrolowanych został podłożony ogień na terenie leśnym. Dron wyposażony z kamerę termowizyjną (Matrice 300+ Zenmuse H20T) miał za zadanie wyśledzić lokalizację zagrożenia i przekazać ją do operatora. Działania były transmitowane do gości i organizatorów pokazu, dzięki systemowi ACO. Misja zakończona pomyślnie.

Ratownictwo wodne

Ochotnik OSP RW wszedł do rzeki i był niesiony przez jej nurt. Dron miał za zadanie wyśledzić i ustalić jego lokalizację. Do realizacji tego scenariusza wykorzystano drona Matrice 300 z kamerą Zenmuse H20. W normalnych warunkach wykorzystalibyśmy kamerę termowizyjną, jednak podczas ćwiczeń ochotnik miał na sobie piankę termoizolacyjną, co uniemożliwiało wyśledzenie ‘gorących punktów’. Za pomocy wielokrotnego zoomu kamery, wyśledziliśmy człowieka w wodzie.

Komunikaty dla ludności

Celem akcji było przekazanie osobie zaginionej informacji, że służby ratunkowe ustaliły jej lokalizację i wkrótce przybędzie patrol. W tym celu wykorzystaliśmy dron Mavic 2 Enterprise, który ma funkcje nagrywania i emisji komunikatów głosowych.

Działania gruzowiskowe

Osoba ukryta była w korytarzach Twierdzi Modlin, wejście do budynku było zagruzowane. Celem akcji było dostanie się do środka i odnalezienie os. zaginionej. Do realizacji scenariusza wykorzystaliśmy dron Sky-Hero Loki MK2. Dron przeleciał przez szereg pomieszczeń i odnalazł os., która znajdowała się z pomieszczeniu w głębi budynku.


Dziękujemy OSP RW za zaproszenie do udziału w pokazie, który dawał możliwość prezentacji zastosowania dronów w akcjach ratunkowych.
Umów się na pokaz sprzętu i przetestuj rozwiązania dronowe także w Twojej jednostce lub firmie.
Następny wpis  >
<  Poprzedni wpis
Masz pytania?

Kontakt
DJI Enterprise
Bezpieczeństwo Publiczne

Łukasz Grzelak
Tel:  881 726 664
lukasz.grzelak@dilectro.pl
DJI Enterprise
Kamil Plewka
Tel:  881 726 601
kamil.plewka@dilectro.pl
DJI Enterprise
Wdrożenia

Konrad Czarnecki
Tel:  733 430 090
konrad.czarnecki@dilectro.pl
Szkolenia DJI Academy
Tel:  881 726 700
szkolenia@flyandfilm.pl
Serwis
Radosław Bronakowski
Tel:  881 726 642
serwis@dilectro.pl