1. Czym jest DJI Care?

DJI Care Protection Plan to usługa, zapewniająca spokój umysłu poprzez pokrycie kosztów uszkodzeń urządzeń latających, gimbali lub kamer firmy DJI, powstałych wskutek normalnego użytkowania.
Podczas działania usługi DJI Care, jeśli urządzenie odniesie przypadkowe uszkodzenia podczas normalnego użytkowania, koszty naprawy i opłaty towarzyszące zostaną pokryte przez DJI.

2. Jak zakupić DJI Care

Możliwe jest zakupienie DJI Care Service Plan z oficjalnej strony sklepu internetowego DJI. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami na stronie podczas procesu składania namówienia. Kody aktywacyjne mogą być również zakupione u niektórych lokalnych dystrybutorów i autoryzowanych sprzedawców*.
* Nie wszyscy dystrybutorzy i sprzedawcy posiadają w swojej ofercie Kody aktywacyjne DJI Care.

3. Czy DJI Care podlega odliczeniom?

Nie, DJI Care nie podlega odliczeniom. To bardziej usługa naprawy urządzenia, niż usługa ubezpieczeniowa, co znaczy, że urządzenie zostanie zawsze naprawione za darmo, jeśli tylko koszt naprawy i stan urządzenia będzie spełniał wymagania do zastosowania DJI Care.

4. Jeśli posiadam DJI Care, czy muszę płacić koszty naprawy przed zastosowaniem DJI Care?

Nie. DJI Care jest powiązane z numerem seryjnym urządzenia, co znaczy, że koszty naprawy zostaną automatycznie odliczone od kwoty zabezpieczenia DJI Care. Dodatkowe opłaty nie są wymagane.

5. Jeśli moje urządzenie jest na gwarancji producenta, czy naprawy zostaną odjęte z kwoty
zabezpieczenia DJI Care?

Jeśli urządzenie spełnia warunki gwarancyjne, koszt naprawy zostanie pokryty przez DJI bez odliczeń z kwoty zabezpieczenia DJI Care.

6. Po jakim czasie od zakupu DJI Care wejdzie w życie?

DJI Care jest ważne natychmiast po zakupie, jeśli zostało zakupione osobno. Jeśli zostało kupione z nowym urządzeniem, będzie ważne po dwóch dniach od dostarczenia.

7. Jeśli wyślę urządzenie posiadające DJI Care na naprawę, czy muszę płacić koszty wysyłki?

Jeśli wysyłasz urządzenie z regionu, będącego w zasięgu zabezpieczenia DJI Care, DJI pokrywa koszty wysyłki. Za wysyłkę nie zostaną nałożone odliczenia od kwoty zabezpieczenia. Jeśli znajdujesz się poza zasięgiem zabezpieczenia DJI Care, potrzebne będzie pokrycie kosztów wysyłki, opłat celnych i innych opłat generowanych przez wysyłkę.

8. Gdzie DJI Care jest dostępne?

Na tą chwilę, DJI Care jest dostępne jedynie na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, krajów UE, Wlk. Brytanii, Hongkongu i Chin. DJI Care zostanie uruchomione w innych krajach w przyszłości.

9. Jaka jest różnica między DJI Care, a gwarancją produktową DJI. Czy gwarancja produktowa DJI będzie nieważna bez zakupu DJI Care?

Gwarancja produktowa to usługa naprawy zapewniona przez producenta, w przypadku, kiedy wystąpią problemy z jakością produktu. DJI Care to usługa serwisowa zapewniająca spokój umysłu, poprzez pokrycie kosztów uszkodzeń urządzeń latających, gimbali lub kamer firmy DJI, powstałych wskutek normalnego użytkowania. Możliwe jest korzystanie tylko ze standardowej gwarancji producenta bez wykupowania DJI Care, jednak DJI Care może znacznie zredukować koszty naprawy.
Co więcej, jeśli koszty naprawy są pokrywane przez standardową gwarancję, pozostała kwota zapewniona przez DJI Care nie zostanie obciążona.

10. Co jest zabezpieczane przez Dji Care?

DJI Care pokrywa koszty uszkodzeń platformy lotniczej, gimbala lub kamery, wynikające z upuszczenia, ściśnięcia lub upadku, spowodowanych przez błąd operatora lub inne wypadki. DJI oferuje bezpłatną naprawę, jeśli urządzenie zostanie wysłane w terminie trwania usługi. Akcesoria, takie jak aparatura sterująca, śmigła, bateria i ładowarka, nie są przedmiotem zabezpieczenia przez DJI Care.

11. Jak długo trwa DJI Care?

DJI Care jest ważne przez jeden rok. Jeśli zostało kupione osobno (np. po zakupie urządzenia), okres ważności rozpoczyna się od daty zakupu. Jeśli zakupiono DJI Care z nowym urządzeniem, okres ważności rozpoczyna się dwa dni po wysłaniu sprzętu. Więcej informacji odnośnie okresu ważności zawiera tekst umowy DJI Care.

12. Czy DJI Care jest dostępne dla produktów innych niż Phantom 4, seria Inspire 1 i seria Phanom 3?

Obecnie DJI oferuje usługę DJI Care dla Phantom 4, serii Inspire 1 i serii Phanom 3. Usługa dla innych produktów będzie dostępna wkrótce.

13. Gdzie znajdę numer seryjny platformy lotniczej i numer seryjny gimbala?

W przypadku Phantoma 4, numer seryjny platformy znajduje się wewnątrz wnęki baterii. Wystarczy wprowadzić numer seryjny platformy podczas zakupu DJI Care.
W przypadku serii Inspire 1, numer seryjny znajduje się w na ogonie platformy, a numer seryjny gimbala znajduje się na gimbalu.
W przypadku serii Phantom 3, numer seryjny znajduje się na ogonie platformy, pod wnęką baterii, a numer seryjny gimbala znajduje się na płytce głównej gimbala.

14. Jak wiele napraw zapewnia DJI Care?

DJI Care nie posiada limitu ilości napraw. Naprawy są możliwe, dopóki łączna kwota za naprawy nie przekroczy wartości zabezpieczenia, z wyjątkiem przypadku, kiedy urządzenie posiada uszkodzenie całkowite.

15. Czy mogę odnowić Dji Care, jeśli poprzednia usługa wygaśnie? Ile razy mogę zakupić DJI Care dla mojego urządzenia?

Nie można odnowić DJI Care. Na chwilę obecną jedno urządzenie może mieć zakupione DJI Care tylko jednokrotnie. Usługa nie może być wykupiona na nowo, po upływie czasu trwania.

16. Czy DJI Care jest powiązane z właścicielem urządzenia, który zakupił tą usługę?

Nie, nie jest. Właściciel może się zmienić, ale numer seryjny urządzenia powiązanego z usługą nie może ulec zmianie.

17. Przekazałem urządzenie komuś innemu, czy mogę przekazać również DJI Care?

Tak. Właściciel może się zmienić, ale numer seryjny urządzenia powiązanego z usługą nie może ulec zmianie. DJI nie ponosi odpowiedzialności za żadne spory związane z przekazaniem sprzętu.

18. Dlaczego nie mogę wykupić DJI Care po upływie 48 godzin od aktywacji sprzętu?

Po upływie 48 godzin od aktywacji sprzętu, nie jesteśmy w stanie określić w jakim jest stanie.

19. Zgubiłem elektroniczną umowę i nie znam numeru umowy. Jak mogę naprawić sprzęt?

Proszę wysłać do nas numer seryjny platformy lub gimbala. Zostanie on wykorzystany do weryfikacji, czy twój sprzęt jest chroniony usługą DJI Care. Jeśli uszkodzenia kwalifikują się do objęcia usługą, sprzęt zostanie naprawiony za darmo.

20. Czy DJI Care jest obsługiwane globalnie?

Nie, na tą chwilę DJI Care działa tylko regionalnie. Jednakże, region zabezpieczenia może być inny niż region zakupu sprzętu. Przykładowo, jeśli kupiono sprzęt w Chinach, możliwe jest kupienie DJI Care na region Stanów Zjednoczonych. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne muszą być kierowane do Chin, ale możliwe jest skorzystanie z DJI Care w centrum serwisowym DJI w Stanach Zjednoczonych.

21. Produkt, który zakupiłem został wymieniony. Czy DJI Care dla mojego sprzętu stanie się nieważne? Czy zostanie przeliczone na nowo?

Jeśli wnioskujesz o wymianę produktu po zakupie, pamiętaj o poinformowaniu sprzedawcy lub serwisu o zakupionym DJI Care. Wsparcie techniczne DJI poinstruuje cię o procesie przepisania usługi DJI Care. Powinno się wysłać w tej sprawie maila na adres djicare@dji.com. Przepisywanie powinno
zająć ok. 2 dni roboczych.

22. Czy mogę zwrócić lub wymienić moje DJI Care?

Z reguły nie ma możliwości zwrotu, wymiany lub przeniesienia DJI Care.

Wyjątki:
1) Możliwe jest wnioskowanie o anulowanie DJI Care, jeśli oddało się produkt w ramach procedury zwrotu produktu DJI. Wymagane jest przesłanie kopii dowodu zakupu, dowodu pozytywnego zakończenia procedury zwrotu oraz numeru seryjnego urządzenia i gimbala drogą mailową na adres djicare@dji.com.
UWAGA: Jeśli nie zwrócono urządzenia, DJI Care nie może zostać przerwane.

2) W niewielu przypadkach związanych z ucieczką platformy lotniczej lub uszkodzeniem od wody, DJI Care może być przepisane jeśli wybierzemy zakup innego urządzenia. Wymagane jest przesłanie numeru seryjnego starej platformy lotniczej i gimbala, a także numeru seryjnego nowej platformy lotniczej i gimbala, na adres djicare@dji.com. Dodamy numer seryjny nowego urządzenia i gimbala do twojego aktualnego DJI Care.
UWAGA: Jeśli DJI Care zostało zakupione, połączenie numerów seryjnych platformy lotniczej i gimbala nie może zostać przeniesione na inną platformę lub gimbal.

23. Jakie czynniki nie są objęte DJI Care?

Uszkodzenia / przypadki nie objęte DJI Care:
1) Zgubienie w części lub w całości platformy lotniczej lub akcesoriów
2) Kradzież lub pozostawienie bez opieki platformy lotniczej lub akcesoriów
3) Szkoda spowodowana przez lot w niesprzyjających warunkach
4) Koszty naprawy wynikające z lub poprzedzające uszkodzenia od wody
5) Koszty naprawy baterii, śmigieł, aparatury sterującej lub innych akcesoriów
6) Umyślne zagubienie
7) Otarcia i uszkodzenia obudowy, nie mające wpływu na zachowanie się platformy lotniczej
8) Bezpośrednie lub niebezpośrednie uszkodzenie spowodowane działaniem siły wyższej
9) Uszkodzenia powstałe po upływie daty ważności DJI Care
10) Utracone korzyści i / lub przewidywane zyski w jakiejkolwiek formie
11) Dodatkowe opłaty wynikające z zastosowania ulepszeń i modyfikacji
12) Obrażenia osób i / lub uszkodzenia mienia użytkownika lub jakichkolwiek innych osób, spowodowane przez platformę lotniczą
13) Wszelkie koszty prawne związane z postanowieniami gwarancyjnymi DJI Care

Warunki korzystania z usługi

Dziękujemy za wybranie DJI Care. Kupując DJI Care potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z tymi warunkami. W celu zapewnienia lepszych doświadczeń i bezstresowego użytkowania, mamy przyjemność zaoferować tobie DJI Care Protection Plan, usługę serwisową, zapewniającą spokój umysłu poprzez pokrycie kosztów uszkodzeń urządzeń latających, gimbali lub kamer firmy DJI, powstałych wskutek normalnego użytkowania.

I. Zakres usługi

W czasie trwania DJI Care, jeśli uszkodzenia powstały przypadkowo, na skutek normalnego korzystania ze sprzętu, koszty naprawy i opłaty powiązane zostaną pokryte przez DJI według danej usługi: DJI Care pokrywa koszty uszkodzeń platformy lotniczej, gimbala lub kamery, wynikające z upuszczenia, ściśnięcia lub upadku, spowodowanych przez błąd operatora lub inne wypadki. DJI oferuje bezpłatną naprawę, jeśli urządzenie zostanie wysłane w terminie trwania usługi

II. Wyłączenia

Uszkodzenia / przypadki nie objęte DJI Care:
1) Zgubienie w części lub w całości platformy lotniczej lub akcesoriów
2) Kradzież lub pozostawienie bez opieki platformy lotniczej lub akcesoriów
3) Szkoda spowodowana przez lot w niesprzyjających warunkach
4) Koszty naprawy wynikające z lub poprzedzające uszkodzenia od wody
5) Koszty naprawy baterii, śmigieł, aparatury sterującej lub innych akcesoriów
6) Umyślne zagubienie
7) Otarcia i uszkodzenia obudowy, nie mające wpływu na zachowanie się platformy lotniczej
8) Bezpośrednie lub niebezpośrednie uszkodzenie spowodowane działaniem siły wyższej
9) Uszkodzenia powstałe po upływie daty ważności DJI Care
10) Utracone korzyści i / lub przewidywane zyski w jakiejkolwiek formie
11) Dodatkowe opłaty wynikające z zastosowania ulepszeń i modyfikacji
12) Obrażenia osób i / lub uszkodzenia mienia użytkownika lub jakichkolwiek innych osób, spowodowane przez platformę lotniczą
13) Wszelkie koszty prawne związane z postanowieniami gwarancyjnymi DJI Care

III. Kwota zabezpieczenia

Kwota zabezpieczenia jest równa cenie rynkowej sprzętu w momencie jego zakupu (nie uwzględnia się ceny promocyjnej, ani ceny dodatkowych akcesoriów). Jeśli cena produktu różni się od kwoty zabezpieczenia, pokazanej na stronie DJI Care, wartość zabezpieczenia pokazana na stronie DJI Care w momencie zakupu, a co za tym idzie wartość zabezpieczenia na umowie serwisowej wysłanej do kupującego, jest brana po uwagę.

IV. Okres ważności usługi DJI Care

DJI Care jest ważne przez jeden rok.
Jeśli zostało kupione osobno (np. po zakupie urządzenia), okres ważności rozpoczyna się od daty zakupu.
Jeśli zakupiono DJI Care z nowym urządzeniem, okres ważności rozpoczyna się dwa dni po wysłaniu sprzętu. Więcej informacji odnośnie okresu ważności zawiera tekst umowy DJI Care.

V. Proces naprawy

1. Kiedy nastąpi uszkodzenie urządzenia DJI i jest ono objęte zabezpieczeniem DJI Care, proszę się skontaktować ze Wsparciem Technicznym DJI poprzez www.dji.com/support, telefonicznie lub online.
2. Proszę wysłać uszkodzony sprzęt do placówki serwisowej, ustalonej przez pracownika Wsparcia Technicznego DJI.
3. Po uszkodzeniu urządzenia DJI, należy najpierw skontaktować się z DJI i wypełnić formularz, w celu poprawienia jakości usługi.

VI. Zakończenie DJI Care

DJI Care zostanie zakończone w przypadku zaistnienia któregoś z poniższych warunków:
1. Upłynął termin ważności usługi.
2. Urządzenie DJI nie zostało naprawione przez autoryzowaną placówkę DJI.
3. Wartość zabezpieczenia DJI Care została przekroczona.
4. W przypadku zamierzonego uszkodzenia sprzętu objętego DJI Care przez klienta, usługa zostanie zakończona automatycznie i DJI nie zaoferuje zwrotu kosztów. Jeśli użytkownik spowoduje wypadek z zamierzeniem uzyskania korzyści majątkowych, DJI zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych.

VII. Koszty wysyłki

Podczas korzystania z DJI nie ma dodatkowych opłat. Po zakupie usługi, koszt wysyłki w obie strony zostanie pokryty przez DJI, dla klientów w regionach obsługiwanych przez DJI Care. W innych regionach pokrycie kosztów wysyłki i opłat celnych znajduje się po stronie klienta. We wszystkich regionach opłaty celne manipulacyjne są pokrywane przez klienta.

VIII. Zwrot i przeniesienie usługi DJI Care

1. DJI Care może być anulowane przy zwrocie zakupionego urządzenia, zgodnie z polityką zwrotów DJI
2. DJI Care nie może być anulowane bez zwrotu zakupionego urządzenia.
3. DJI Care nie może być przeniesione po zakupie.

Masz pytania?

Kontakt
DJI Enterprise
Bezpieczeństwo Publiczne

Łukasz Grzelak
Tel:  881 726 664
lukasz.grzelak@dilectro.pl
DJI Enterprise
Kamil Plewka
Tel:  881 726 601
kamil.plewka@dilectro.pl
DJI Enterprise
Wdrożenia

Konrad Czarnecki
Tel:  733 430 090
konrad.czarnecki@dilectro.pl
Szkolenia DJI Academy
Tel:  881 726 700
szkolenia@flyandfilm.pl
Serwis
Radosław Bronakowski
Tel:  881 726 642
serwis@dilectro.pl